עדכוני פסיקה וחקיקה

בית המשפט קבע כי עורכת דין התרשלה כאשר אימתה חתימה על מסמכים מבלי שהחתומה הופיעה בפניה ועל כן חויבה לשלם לחברת ישראכרט מימון בע"מ - המיוצגת ע"י משרדנו,

סך של 467,375 ש"ח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל.

 

תא(ת"א) 7318-11-12 ישראכרט מימון בע"מ נ' ציפורה יצחק